Tallriksmodellen
Och andra sätt att gå ner i vikt
 
 Bli smal
 

Vad ska du väga, av hälsoskäl? Kolla ditt BMI!

Gör så här för att räkna ut ditt BMI:

Dividera vikten med kroppslängden gånger kroppslängden.

Exempel: 63 kg / 1.68 x 1.68) = BMI 22,3

 

-17,5         Underviktig
17,5-18,5  Under normal
18,5-24     Normalvikt
25-29        Övervikt
30-34        Kraftig fetma
35-39        Svår fetma
40-            Sjuklig fetma